We fynd diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie in rekrutering: De weg naar Gen Z

Lara Villarin

2 February 2024

In de hedendaagse dynamische arbeidsmarkt zijn diversiteit en inclusie niet langer alleen maar buzzwords, ze vormen de kern van moderne rekruteringsstrategieën. Vooral om de aandacht te trekken van Gen Z is het belangrijk om deze waarden te integreren in de bedrijfscultuur. In deze blog bespreken we hoe diversiteit en inclusie niet alleen essentiële ethische standaarden zijn, maar ook strategische voordelen bieden bij het aantrekken van jong talent.

Wat zijn diversiteit en inclusie?

Diversiteit in de werkomgeving gaat over het erkennen en waarderen van verschillen in identiteit, zoals ras, geslacht, leeftijd, religie, en seksuele oriëntatie. Inclusie betekent het creëren van een omgeving waar iedereen zich betrokken en gerespecteerd voelt. Deze concepten zijn cruciaal voor Gen Z. Ze hechten veel waarde aan inclusie én zoeken naar werkgevers die deze waarden delen en zichtbaar maken.

Het belang van diversiteit en inclusie voor Gen Z

Generatie Z is opgegroeid in een tijdperk waarin sociale kwesties en gelijkheid aanzienlijk aanwezig zijn. Ze zijn sterk gericht op sociale rechtvaardigheid en gelijkheid én verwachten dat deze waarden weerspiegeld worden in hun werkplek. Een bedrijf dat inzet op diversiteit en inclusie, betekent voor hen dat het bedrijf ethisch verantwoord en progressief is. Met andere woorden zijn ze op zoek naar organisaties waar iedereen zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd voelt. 

Voor Gen Z betekent inclusie meer dan het hebben van een divers personeelsbestand. Het gaat om het bevorderen van een cultuur waarin iedereen zich gehoord en begrepen voelt. Dit omvat het creëren van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun achtergrond. Verder ook het implementeren van een beleid dat discriminatie en vooringenomenheid tegengaan. Bovendien waarderen ze transparantie en authenticiteit in de communicatie van een bedrijf. Ze willen zien dat bedrijven niet alleen praten over diversiteit en inclusie, maar deze waarden ook daadwerkelijk integreren in hun bedrijfsstrategieën.

Integratie van diversiteit en inclusie in rekrutering

Als je de waarden diversiteit en inclusie gaat integreren in jouw bedrijfsstrategieën, is het belangrijk dat je dit ook doortrekt naar het rekruteringsproces. Maar hoe doe je dat? Want iedereen wordt wel eens bewust of onbewust beïnvloed door vooroordelen. Deze vooroordelen kunnen gebaseerd zijn op een reeks van factoren zoals naam, leeftijd, geslacht, nationaliteit, en zelfs lengte. Het is een natuurlijke neiging dat we mensen leuker vinden die op ons lijken, maar het is belangrijk om ons bewust te worden van deze onbewuste voorkeuren. Dus hoe ga je diversiteit en inclusie implementeren in de rekruteringsprocessen?

Inclusieve vacatureteksten

Om een meer inclusieve vacaturetekst te creëren, is het belangrijk om zorgvuldig te kiezen voor taalgebruik dat alle potentiële kandidaten aanspreekt. Dit betekent het vermijden van zowel vrouwelijke als mannelijke termen zoals 'zorgzaam' of 'dominant'. Het gebruik van genderneutrale taal zorgt ervoor dat niemand zich uitgesloten voelt. 

Leeftijdsspecifieke termen zoals 'frisse, jonge geest’ of 'een ‘kandidaat met veel ervaring’ vermijd je ook best. Dat zorgt ervoor dat bepaalde groepen ontmoedigd worden om te solliciteren. Door in plaats daarvan te focussen op vaardigheden en ervaringen, zoals 'ervaring met projectmanagement' of ‘bekwaam in klantrelatiebeheer’. Zo richt je je op de kwaliteiten die écht belangrijk zijn voor de functie. 

Voeg expliciet toe dat uw organisatie waarde hecht aan diversiteit en inclusie. Dit benadrukt dat alle kandidaten, ongeacht hun achtergrond, gewaardeerd en gerespecteerd zullen worden. Dit helpt niet alleen bij het aantrekken van een breder doelgroep aan sollicitanten, maar het toont ook jouwinzet voor een inclusieve bedrijfscultuur.

Anoniem solliciteren

Een bijzonder effectieve strategie om Gen Z volledig te overtuigen van jouw inzet voor gelijke kansen is anoniem solliciteren. We Fynd biedt de mogelijkheid om de profielen van studenten te zien, maar dan in een geanonimiseerde vorm. Dit zorgt ervoor dat de focus ligt op de competenties, (werk)ervaringen en opleiding(en) van de kandidaten én vermindert de impact van onbewuste vooroordelen.

Optimaliseer het selectieproces om vooroordelen tegen te gaan

Om vooroordelen tijdens job interviews en het selectieproces tegen te gaan, pas je best deze strategieën toe

  • Train je HR-team in het herkennen en vermijden van onbewuste vooroordelen. Dit is essentieel bij het screenen van sollicitanten en tijdens interviews. 
  • Implementeer een gestructureerd interviewproces waarbij elke kandidaat dezelfde vragen krijgt, dat kan bijdragen aan een meer objectieve beoordeling. Dit bevordert een objectievere beoordeling en zorgt voor gelijke behandeling van alle kandidaten.
  • Streef naar diversiteit in je beoordelingsteam of jury tijdens het rekruteringsproces. Een gevarieerde samenstelling verkleint de kans op groepsvooroordeel.
  • Focus niet alleen op kandidaten die passen binnen de bestaande bedrijfscultuur, maar zoek ook naar kandidaten met unieke vaardigheden en nieuwe inzichten.
  • Stel duidelijke doelstellingen en richtlijnen op het gebied van diversiteit voor jouw recruitmentteam. Dit stimuleert het samenstellen van een gevarieerde en veelomvattende groep kandidaten, wat leidt tot een meer evenwichtige vertegenwoordiging van talenten en achtergronden.

De lange termijn voordelen van een diverse en inclusieve werkplek

Een werkplek die diversiteit en inclusie omarmt, is niet alleen aantrekkelijk voor Gen Z, maar versterkt ook de bedrijfscultuur. Een werkplek creëren waar iedereen zich welkom voelt levert veel voordelen op:

  • Verhoogde tevredenheid en loyaliteit van werknemers: Werknemers die zich gewaardeerd en begrepen voelen, zijn vaak meer betrokken en productiever. Dit leidt tot een lager personeelsverloop, omdat werknemers een sterkere verbondenheid met het bedrijf ervaren. Dit zorgt voor een positief bedrijfsimago.
  • Uitbreiding van klantenbereik: Met medewerkers uit diverse achtergronden kan een bedrijf effectiever communiceren met een brede scala aan klantgroepen. Een medewerker die Arabisch spreekt, bijvoorbeeld, kan essentieel zijn om de Arabisch sprekende markt te bereiken en te bedienen.&
  • Verhoging van innovatie en creativiteit: Diverse teams brengen een verscheidenheid aan perspectieven en ervaringen samen, wat vaak leidt tot meer creativiteit en effectievere probleemoplossing. Teams met een mix van achtergronden kunnen innovatievere oplossingen en ideeën genereren.<

Door deze strategieën te implementeren, toon je een krachtig signaal naar Gen Z. Je toont dat je een werkgever bent die die niet alleen hun talenten waardeert, maar ook hun identiteit en unieke achtergronden respecteert. Daarnaast levert het ook nog een ander tal van lange termijn voordelen op voor je bedrijf.

Door de bovengenoemde strategieën te implementeren, stuur je een krachtig signaal naar Gen Z. Je laat zien dat je als werkgever hun talenten waardeert én dat je hun identiteit en unieke achtergronden respecteert. Dit is van onschatbare waarde in een tijdperk waarin jonge professionals niet alleen zoeken naar een baan, maar ook naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en gewaardeerd voelen.

Read more

View all articles