Startersloon We fynd

Bruto vs. Netto: Wat je moet weten over je startersloon

Youri Vanlommel

13 mei 2024

In vacatures en tijdens sollicitatiegesprekken wordt vaak de nadruk gelegd op het brutoloon. Jammer genoeg is dit niet het bedrag dat je uiteindelijk op je rekening ziet verschijnen aan het einde van de maand. Dus, wat blijft er nu écht over? En waar moet je eigenlijk het meest op letten: brutoloon of nettoloon? We beantwoorden de vragen in deze blogpost.

Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Het brutoloon is het bedrag dat je op een loonvoorstel zal zien staan. Het lijkt misschien alsof je binnen bent, maar dat bedrag is nog niet wat je daadwerkelijk krijgt. Het brutoloon is namelijk vóór de aftrek van socialezekerheidsbijdragen (RSZ) en belastingen (Bedrijfsvoorheffing). Dus, dat bedrag waar je zo blij van wordt, wordt nog wat afgeslankt voordat het op je bankrekening verschijnt.

In België dragen werknemers bij aan verschillende socialezekerheidsregelingen, zoals pensioenen en ziektekostenverzekeringen. Dit betekent dat een deel van je brutoloon wordt ingehouden voor socialezekerheidsbijdragen (RSZ-bijdragen), meestal rond de 13,07%. Als starter heb je het geluk dat dit percentage waarschijnlijk lager zijn als gevolg van de werkbonus. Dit is een vermindering die medewerkers met lage lonen krijgen om een hoger nettoloon over te houden. Onthoud wek dat de vermindering een forfaitair bedrag is dat geleidelijk daalt naarmate het loon stijgt. Hoe hoger het brutoloon dat je krijgt van de werkgever, hoe kleiner het voordeel dus zal zijn.  

Na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen van het brutoloon krijg je het belastbaar inkomen. Hier wordt vervolgens de bedrijfsvoorheffing afgetrokken, een voorafbetaling van de personenbelasting. De personenbelasting in België werkt op basis van progressieve belastingschijven, die hoger worden naarmate je inkomen stijgt. Het exacte bedrag van de bedrijfsvoorheffing wordt door de werkgever bepaald en is een schatting van je effectieve personenbelasting. Het is belangrijk op te merken dat de effectieve belasting die je zal betalen, afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder je brutoloon, gezinssituatie en statuut als werknemer. Informeer dus welk bedrag de werkgever afhoudt en weet dat je zelf kan vragen aan je werkgever om meer of minder af te houden, zodat je bij de afrekening van je belastingen niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Extralegale voordelen: hoe zit dat?

Extralegale voordelen zijn interessant voor werkgevers als alternatief voor een hoger brutoloon, omdat ze minder kosten aan sociale bijdragen met zich meebrengen. Maar, sommige voordelen hebben wél invloed op het nettoloon:

  • Bedrijfswagen en tankkaart (-)
  • Smartphone en abonnement (-)
  • Laptop (-)
  • Onkostenvergoedingen (+)

Je ontvangt de eerste drie voordelen in het kader van je werk, maar je gebruikt ze waarschijnlijk ook voor persoonlijke doeleinden. Dus wordt er een bedrag afgehouden van je nettoloon voor deze voordelen, bekend als "Voordeel alle aard".

Daarnaast zijn er extralegale voordelen die geen invloed hebben op het nettoloon, zoals:

  • Een hospitalisatieverzekering
  • Een groepsverzekering gefinancierd met werkgeversbijdragen
  • Eco-cheques ter waarde van maximum 250 euro/jaar

Voor maaltijdcheques geldt een soortgelijke redenering, maar werknemers moeten hier wel een bedrag per cheque bijdragen, wat van hun nettoloon wordt afgetrokken.

En dan zijn er nog een heleboel extralegale voordelen die moeilijk in geld uit te drukken zijn, zoals extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren, mogelijkheden voor opleidingen of mooie carrièrekansen.

Hoe bereken je dit allemaal?

Gelukkig hoef je dit niet allemaal met de hand uit te rekenen. Op internet vind je allerlei bruto-netto calculators die je kunnen helpen bij het schatten van je nettoloon op basis van verschillende factoren zoals je brutoloon, burgerlijke staat en eventuele extralegale voordelen. Maar onthoud, het blijft een schatting. Je uiteindelijke nettoloon kan nog variëren..

Kies je voor meer brutoloon of extralegale voordelen?

Een hoger brutoloon betekent een hoger nettoloon, meer vakantiegeld, een hogere 13e maand en een hoger pensioen. Tegelijkertijd heeft het ook betrekking op zaken zoals opzeggingsvergoeding en werkloosheidsuitkeringen. Het klinkt dus héél aantrekkelijk om een hoger brutoloon te onderhandelen. Maar vergeet niet dat je ook maandelijks meer bedrijfsvoorheffing betaalt, zeker als je in een hogere belastingschijf terechtkomt.

Soms is het fiscaal interessanter om je loon aan te vullen met een extralegaal voordeel zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen of een groepsverzekering waarop je niet of minder belast wordt. Hoewel deze voordelen niet direct in contanten worden uitbetaald, kunnen ze op lange termijn behoorlijke voordelen opleveren.

Kortom, in plaats van je blind te staren op een bruto- of nettoloon, is het verstandig om het hele loonpakket in overweging te nemen. Wat je nu precies kiest, verschilt voor iedereen. Het is belangrijk dat je als werknemer prioriteiten bepaalt op basis van je persoonlijke situatie. Extralegale voordelen verhogen je koopkracht. En een gsm, laptop of hospitalisatieverzekering zijn altijd mooi meegenomen. Maar heb je een stevige hypotheek af te betalen? Of denk je al aan je pensioen? Dan is het misschien verstanding om te onderhandelen voor een hoger brutoloon.

Maar vergeet niet: geen enkel bedrag op je loonbrief vertelt het volledige verhaal.