Image

IDEA Consulting

Thinking ahead

OPRICHTINGSDATUM

01-09-1998

AANTAL WERKNEMERS

25 - 100

AANTAL ACTIEVE LANDEN

1

Vestigingen

Wim Van Der Beken
Jozef II straat 1000 Brussel, België

Sectoren

Consultancy en andere dienstverlening

IDEA Consult verstrekt onafhankelijk advies aan organisaties en besturen op de verschillende niveaus: lokaal, intermediair, regionaal, federaal en Europees niveau.
"Thinking Ahead" vat kernachtig samen waar we voor staan:

 • Gedreven professionals, betrokken bij de samenleving en goed verbonden met kennisinstellingen;
 • Evidence- en research based advies: toegepast onderzoek op basis van gevalideerde technieken;
 • Duurzame oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen.

De gemeenschappelijke ambitie van de IDEA-medewerkers is het vertalen van kennis in bruikbare oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen. We willen bijdragen aan belangrijke transformaties op het sociaal economische vlak, vernieuwingen op het vlak van bestuur, en aan locatie-ontwikkelingen en regionale dynamieken.

IDEA heeft een eigen signatuur. De identiteit van onze organisatie is herkenbaar als volgt: 

 • Research based: We staan voor onafhankelijk advies, onderbouwd vanuit onderzoek, feiten en cijfers. De IDEA-onderzoekers maken gebruik van gevalideerde kwantitatieve en kwalitatieve methodieken. 
 • Multidisciplinair: De teams en expertisedomeinen van IDEA zijn sterk complementair. Onze analyses en oplossingen worden vanuit verschillende invalshoeken gevoed: retail en leisure staan niet los van een bredere visie op kernversterking, een economisch speerpuntenbeleid vraagt aangepaste competenties, een strategisch plan vraagt een aangepast organisatiemodel. Dagelijks ervaren wijzelf en onze klanten de meerwaarde van deze multidisciplinariteit onder één dak.
 • Toekomstgericht: Onze baseline ‘Thinking ahead’ is geen holle slogan, maar een dagelijks adagium en werkwoord. Onze medewerkers ontwerpen vernieuwende oplossingen, bedacht op de lange termijn. We ontwerpen mee de toekomst rond slimme specialisatie, industriële modernisering, circulaire economie, levenslang leren en multilevel governance.
 • Een excellent partnernetwerk: Voor elk project en elke individuele vraag vormen we een team op maat met interne en externe partners. IDEA is als kennisorganisatie verbonden met een netwerk van excellente partners. Via onze zusterbedrijven MONDEA, Value Partners en The Argonauts, verruimen we onze dienstenportfolio, zowel richting implementatie (MONDEA), op vlak van vastgoed en locatie-advies (Value partners) en rond service design (The Argonauts).
 • Klantgericht: Door middel van nieuwe inzichten, concepten en instrumenten helpen we onze klanten meer impact te realiseren. We werken binnen de gemaakte afspraken, voeren een open communicatie met de klant en zijn bereid tot “een extra mile”.

Na een intake-gesprek volgt een praktische proef waarbij de kandidaten een concrete case voorgelegd krijgen.

Ze krijgen 2 uur om een presentatie voor deze case voor te bereiden, waarna ze deze ook effectief voorstellen aan een panel van IDEA-collega's.

Indien deze case positief beoordeeld wordt, wordt de beste kandidaat uitgenodigd voor een vervolggesprek waar nader wordt kennis gemaakt en dieper wordt ingegaan op de wederzijdse verwachtingen. Indien er ene goede match is tussen de kandidaat en IDEA Consult is dit de laatste stap en wordt op basis van een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden het contract voorbereid en ondertekend. 

Het Welcome@IDEA-proces is dan volledig afgerond

Als onderzoeksbedrijf investeert IDEA jaarlijks aanzienlijke bedragen in opleidingen. Dit opleidingsbeleid wordt ondersteund door de HR-coach.

Zoals hieronder weergegeven kunnen we 3 verschillende soorten opleidingen onderscheiden: 

 • De algemene opleidingen worden georganiseerd op IDEA-niveau en zijn vooral gericht op algemene vaardigheden die cruciaal zijn voor ons beroep. Dit kunnen zijn: presentatietechnieken, schrijfvaardigheid, training in projectbeheer, enz. Dit kan in onze kantoren worden georganiseerd door externe trainers of door andere IDEA-collega's. Het opleidingsprogramma wordt elk jaar bepaald op basis van de opleidingsbehoeften die zijn vastgesteld in het evaluatie- en planningsgesprek.
 • De specifieke opleidingen zijn individuele opleidingen die IDEA-collega's kunnen volgen, via externe opleidingen of webinars, op basis van hun individuele behoeften. Deze opleidingen worden voorgesteld door de teamleider tijdens evaluatie- en planningsgesprekken of door de collega zelf.
 • De team-specifieke inhoudelijke opleidingen zijn opleidingen die gericht zijn op het verwerven van expertise of praktische vaardigheden in specifieke onderwerpen. Deze opleidingen worden op teamniveau besproken.

Media

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image