Image

Vokans

Vormings- en opleidingskansen

Training, coaching en begeleiding van werkgevers, werknemers en werkzoekenden

DATE OF ESTABLISHMENT

1991

NUMBER OF EMPLOYEES

25 - 100

NUMBER OF ACTIVE COUNTRIES

1

Branches

Vokans vzw
Haachtsesteenweg 579 1030 SCHAARBEEK, Belgium
Vokans West- en Oost-Vlaanderen
Koning Albertlaan 27 9000 GENT, Belgium
Vokans Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg
Onder den toren 5 2800 Mechelen, Belgium

Industries

Consultancy and Advisory HR and Recruitment Industry

Vokans (voluit Vormings- en OpleidingsKANSen) vormt sinds 1991 de brug tussen werkgevers, werknemers en werkzoekenden (= de 3 w’s). Als vzw werken we zowel op Vlaams, Brussels, regionaal als lokaal niveau. Hoewel we onder de paraplu van het ACV huizen, streven we ondernemerschap en een autonome werking na.

Bij Vokans zijn we bedreven in het ontwikkelen van huidig en toekomstig menselijk kapitaal, in al haar dimensies. Werken is voor ons de belangrijkste factor in de sociale integratie en persoonlijke ontwikkeling, maar is vooral de motor van economische groei. Met een ervaren en gemotiveerd team zorgen we voor rendement bij onze 3 w’s. Met onze authentieke, pure aanpak en onze uiteenlopende achtergrondervaring, motiveren we een diverse groep van mensen om met plezier te werken.

Enerzijds: werkgevers en leidinggevenden ondersteunen op de werkvloer in het selecteren, aanwerven en opleiden van personeel, werkplekleren, leidinggeven, mensen leren evalueren en competentiemanagement.

Anderzijds: vormen, opleiden, trainen, begeleiden en coachen van mensen om zo hun competenties te versterken en hun tewerkstellingskansen te verhogen.

Vokans in een relatief kleine onderneming, waar open en directe communicatie belangrijk is. Onze medewerkers zijn generalisten en worden op uiteenlopende projecten ingezet. Ze zijn flexibel en hebben een hands-on mentaliteit.

We starten het proces steeds met een online verkennend gesprek van een half uur. 

Met de kandidaten die we weerhouden voeren we sowieso een tweede (en soms een derde) verdiepingsgesprek. 

Het inlassen van een assessment is mogelijk afhankelijk van de functie(vereisten). 

Kandidaten mogen meelopen met medewerkers om de inhoud van de job beter te kunnen inschatten.

We zetten sterk in op opleiding (intern en extern), tijdens de onboardingsperiode maar ook naderhand. 

We geloven in kansen bieden en doorgroeien, in verticale maar zeker ook in horizontale zin.

Media

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image