Image

FPC Antwerpen

FPC Antwerpen behandelt patiënten die een strafbaar feit hebben gepleegd maar door hun psychiatrische achtergrond ontoerekeningsvatbaar zijn

OPRICHTINGSDATUM

2017

AANTAL WERKNEMERS

100 - 500

AANTAL ACTIEVE LANDEN

1

Vestigingen

Fpc Antwerpen
beatrijslaan 2050 Linkeroever, België

Sectoren

Gezondheidsdiensten - en instellingen

In FPC Antwerpen en FPC Gent, twee forensisch psychiatrische centra, behandelen we de risicofactoren van o.a. patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, een psychotische stoornis en of een verstandelijke beperking.

Aan de hand intensieve behandeltrajecten willen we de kans op het plegen van nieuwe strafbare feiten verminderen, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk wordt. Als team gaan we aan de slag om kwalitatieve, veilige zorg te bieden waarbij we de mens achter de patiënt niet uit het oog verliezen.

FPC Antwerpen zet samenwerking centraal, waarbij teams nauw met elkaar samenwerken om hun taken effectief uit te voeren. Deze cultuur benadrukt niet alleen de zorg voor individuele welzijn, maar moedigt ook aan tot zorg voor zowel patiënten als collega's. Een holistische benadering van het welzijn van alle betrokkenen is duidelijk aanwezig.

De bedrijfscultuur bij FPC Antwerpen wordt gekenmerkt door een sfeer van open communicatie. Medewerkers worden aangemoedigd om vrijelijk ideeën, zorgen en feedback te delen, wat bijdraagt aan een transparante en samenwerkingsgerichte werkomgeving. Dit draagt bij aan een gezonde werkomgeving waar problemen actief worden aangepakt.

Wat opvalt in deze bedrijfscultuur is de erkenning van de noodzaak van ondersteuning, vooral in ernstige situaties. Medewerkers hebben verschillende kanalen tot hun beschikking, waaronder hun eigen team, afdelingshoofd, psychologen en ondersteunende team. Deze ondersteuningsstructuur benadrukt het belang dat wordt gehecht aan het welzijn van medewerkers, zelfs in uitdagende omstandigheden. Het geheel van deze elementen vormt een bedrijfscultuur die gericht is op samenwerking, openheid en zorg voor het welzijn van alle betrokkenen.

Het sollicitatieproces bij ons start met een telefonische screening, waarin we kandidaten bellen voor een kort gesprek om een eerste indruk te krijgen en basisvragen over hun ervaring en motivatie te stellen. Als dit positief verloopt, plannen we een sollicitatiegesprek in. Tijdens dit gesprek peilen we niet alleen naar de algemene kwalificaties van de kandidaat, maar ook specifiek naar hun kennis van fpc (Forensisch Psychiatrisch Centrum) en hun begrip van psychopathologie. Een belangrijk onderdeel van het sollicitatiegesprek omvat ook een rollenspel. Het rollenspel geeft ons inzicht in hun vermogen om effectief te communiceren, beslissingen te nemen en om te gaan met diverse situaties binnen het werkveld.

Bij een succesvol sollicitatiegesprek, volgt de bespreking van een loonsvoorstel. In het geval van enige twijfel na het eerste gesprek, bieden we de mogelijkheid voor een tweede gesprek waarin eventuele vragen of zorgen kunnen worden besproken. Indien het gesprek negatief wordt beoordeeld, voorzien we de kandidaat van directe feedback. 

Bij ons worden medewerkers voorzien van een uitgebreid trainingsprogramma om ervoor te zorgen dat ze beschikken over de benodigde vaardigheden en kennis voor hun functie. 

Deze opleidingen omvatten onder andere:

  • Persoonlijke verweertechnieken, waarmee medewerkers worden uitgerust met de nodige vaardigheden voor hun persoonlijke veiligheid.
  • Teamtechnieken spelen ook een essentiële rol in ons opleidingsaanbod, met halfjaarlijkse opfristrainingen om ervoor te zorgen dat teams effectief blijven samenwerken en zich bewust zijn van eventuele veranderingen in procedures of protocollen.
  • Het Essential Intervention Program (EIP) vormt een integraal onderdeel van ons trainingsprogramma, met regelmatige opfriscursussen om ervoor te zorgen dat medewerkers up-to-date blijven met de nieuwste interventiemethoden. 
  • Boeien en fouilleren, een cruciale vaardigheid binnen onze setting, wordt eveneens grondig getraind om een veilige en gecontroleerde omgeving te waarborgen.
  • Motivationele gespreksvoering is een essentiële competentie die we benadrukken, en medewerkers worden getraind in het toepassen van effectieve communicatieve technieken. 
  • De opleiding Psychopathologie biedt diepgaand inzicht in de aard van psychische aandoeningen.
  • Vroegsignalering helpt medewerkers om te herkennen wanneer het niet goed gaat met een patiënt.
  • Een uitgebreide introductie, inclusief een beleidsbriefing, observeren en rapporteren, vormt de basis voor een goede start. 
  • De opleiding Introductie Bescherming en Preventie op het Werk de nodige informatie en procedures om een veilige werkomgeving te waarborgen. 

Deze diversiteit aan opleidingen is ontworpen om medewerkers te empoweren en te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle en veilige uitvoering van hun taken.

Media

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image